Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Fè yon sak ale

Yon “ale sak” se yon twous evakyasyon pèsonèl. Li gen founiti debaz pou ede kenbe ou menm ak fanmi ou an sante, san danje, ak finansyèman pwoteje lè ou bezwen kite kay ou byen vit.

Se pou pare pou pran bagay sa yo avèk ou:

 • Kopi dokiman enpòtan ou yo. Men sa yo enkli kat asirans, foto IDs, batistè, zèv, prèv adrès, ak plan ijans fanmi ou. Kenbe sa yo nan yon sak ki enpèmeyab oswa bwat ki fasil tou pou pote.
 • Siplemantè seri machin ak kay kle.
 • Lajan Kach, espesyalman nan ti bòdwo (yo menm, Fives, ak dè dizèn). Ou ka pa kapab sèvi ak kat kredi oswa kat ATM si pouvwa a soti.
 • Dlo nan boutèy ak manje pare-a-manje tankou enèji oswa ba granola.
 • Flach ak pil siplemantè.
 • Batri ki opere radyo AM/FM ak pil siplemantè. Ou kapab tou achte radyo van-up ki pa mande pou pil.
 • Medikaman ak enfòmasyon sou sante, tankou:
  • Yon rezèv twa jou nan tout medikaman. Fè yon abitid nan renouvèlman medikaman yo anvan yo kouri soti oswa ekspire.
  • Yon fòm enfòmasyon sou sante pou chak moun lakay ou, oswa yon lis medikaman chak manm nan kay ou pran. Mete non medikaman an, dòz la, ki sa li la pou, ak ki lè yo pran li, tankou apre yo fin manje oswa anvan yo dòmi.
  • Kopi tout preskripsyon, ak enfòmasyon pou kontakte pou doktè ak famasyen fanmi ou.
 • Twous premye swen.
 • Soulye konfòtab ak solid, yon rad lapli ki lejè, ak yon dra milar.
 • Kontakte ak reyinyon enfòmasyon kote pou moun lakay ou.
 • Yon kat lokal ki montre wout evakyasyon ijans katye w la.
 • Atik swen pèsonèl: dezenfektan men, pwodwi Rezèv tanpon fanm, bwòs dan ak dantifris, papye twalèt ak ti sèvyèt mouye pou.
 • Atik swen espesyal, ki gen ladan founiti pou gadri timoun, atik pou bezwen espesyal, ak founiti pou bèt kay.
Top