Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Dife

Dife pwopaje byen vit. Si dife kase soti nan kay ou, pa gen okenn tan nan ranmase bagay ki gen valè oswa fè yon apèl nan telefòn. Nan jis de minit, yon dife ka vin menase lavi. Nan senk minit, kay ou ka moute nan flanm dife. Prepare pou yon dife anvan li kòmanse.

Prepare pou yon dife

 • Enstale alam lafimen sou chak nivo nan kay ou a (ki gen ladan sousòl la), chanm deyò, nan tèt la nan eskalye louvri, ak nan pati anba a nan eskalye ki fèmen nan ant de mi yo. Pou plis konsèy, gade konsèy sekirite Asosyasyon Nasyonal Pwoteksyon Dife (NFPA).
 • Alam pou lafimen tès yon fwa chak mwa epi ranplase pil de fwa nan yon ane. Fè li yon abitid lè ou Reyajiste revèy ou pou Tan ekonomize lajounen.
 • Ranplase alam lafimen ou yon fwa chak 10 zan.
 • Planifye epi revize wout chape lakay ou avèk fanmi ou. Pratike ap resevwa soti nan chak chanm.
 • Tcheke ke fenèt yo pa kloure oswa pentire fèmen. Si ou gen tram sekirite oswa ba kanbriyolè sou fenèt yo, asire w ke yo gen yon karakteristik ouvèti sekirite dife epi yo ka fasil louvri soti nan anndan an.
 • Reflechi sou jwenn nechèl chape si kay ou a gen plis pase yon nivo.
 • Anseye fanmi ou yo rete ba nan etaj la (kote lè a pi an sekirite) lè w ap resevwa lwen yon dife.
 • Mete aparèy pou etenn dife A-B-C-kalite nan kay ou epi anseye manm fanmi yo kijan pou yo itilize yo.
 • Mete aparèy chofaj omwen twa pye lwen nenpòt bagay ki ta ka pran dife. Pran anpil prekosyon lè w ap itilize sous chofaj tanporè tankou aparèy chofaj espas.
 • Fèmen pòt chanm ou nan mitan lannwit. Li diminye efè lafimen toksik ak chalè, epi li ede sispann gaye flanm dife yo.
 • Asire w ke kay ou asirans. Si ou lwe, konsidere achte asirans lokatè a.

Siviv yon dife

Chalè ak lafimen ki soti nan dife ka pi danjere pase flanm dife yo. Dife pwodui gaz pwazon ki fè ou konfonn ak dòmi.

 • Si yon detektè lafimen ale oswa si ou remake yon dife, rete kalm. Jwenn soti kòm byen vit ke posib epi rete deyò.
 • Pa eseye goumen yon gwo dife.
 • Si rad ou trape sou dife, sispann kote ou ye a, gout nan tè a, ak woule sou yo ak tounen nan toufe flanm dife yo.
 • Revize plan evakyasyon ki wo ou a si ou travay nan yon bilding biwo ki wo. Si gen nan yon dife, pa sèvi ak asansè la. Si gen lafimen nan koulwa a, tounen nan apatman w lan oswa biwo ou epi rele 911 pou enstriksyon yo.
 • Anvan ou louvri yon pòt, santi li ak do a nan men ou. Si li cho, jwenn yon lòt fason soti.
 • Chèche yon lòt fason pou konnen si ou wè lafimen anba pòt la,
 • Rete tou pre etaj la ke posib. Lafimen ak chalè monte ak lè a se pi klè ak pi fre tou pre etaj la.
 • Fèmen tout pòt dèyè ou.
 • Pa sispann jwenn anyen.
 • Pa sèvi ak asansè.
 • Rele 911 soti nan yon kote ki an sekirite tankou kay yon vwazen an.
 • Rete tou pre yon fenèt epi fèmen nan etaj la si ou pa ka jwenn soti nan yon chanm. Fèmen pòt la ak bagay anba a avèk yon sèvyèt pou kenbe lafimen.
 • Siyal pou èd pa leve yon moso twal oswa fèy deyò fenèt la, si ou kapab.

Pou plis enfòmasyon sou sekirite kont Dife, vizite sit entènèt Depatman Filadèlfi.

Babekyou gri sekirite

Vil Philadelphia, ki lòd nan babekyou gri itilize pou pwoteje nou. Pou egzanp, gaz pwopàn ak chabon gri dwe itilize sèlman deyò. Pa janm sèvi ak griy sa yo andedan kay la, oswa nan nenpòt espas ki fèmen tankou tant. Griy se yon danje dife epi yo ka ekspoze ou nan monoksid kabòn ki ka touye moun. Griy barbecue yo pa pèmèt sou pon, galri, oswa balkon nan yon sèl ak de kay fanmi ak bilding apatman.

Sonje tou pou:

 • Kenbe gri a yon distans ki san danje nan jwèt gazon, zòn jwe, ak pasaj pyeton. Griy yo ta dwe omwen 10 pye lwen Spearman, balistrad pil, ak soti nan anba fèy ak branch anlè.
 • Pa janm kenbe rezèv silenn pwopàn anba oswa tou pre yon gri, oswa andedan kay la.
 • Pa deplase silenn pwopàn nan yon machin pasaje yo.
 • Kenbe alimèt, brikè, ak starter likid soti nan rive nan timoun yo ak nan yon tiwa fèmen oswa kabinè.
 • Timoun yo pa ta dwe janm pèmèt yo sèvi ak ekipman pou kwit manje deyò.
 • Kenbe timoun yo ak bèt kay lwen zòn nan gri.
 • Pa mete rad ki lach pandan y ap kwit manje.
 • Sèvi ak mouf barbecue long ak zouti griye long okipe pwoteje chef la soti nan chalè ak flanm dife.
 • Etenn tiyo lè yo pa itilize li.
 • Retire rasanbleman grès/grès nan plato ki anba gri an. Sa a rasanbleman ka trape sou dife.
 • Brûler, tib, ak kanalizasyon yo ta dwe pwòp epi gratis nan ensèk, pousyè, ak debri pou yo pa pral eksploze.
 • Achte yon gri ak yon sele sekirite nan yon laboratwa tès endepandan.
Top