Ale nan kontni prensipal

Sekirite & preparasyon pou ijans

Rete enfòme

Gen yon anpil nan fason yo jwenn enfòmasyon sou yon ijans: televizyon, radyo, 311, yon apèl nan telefòn, oswa medya sosyal. Sepandan ou jwenn enfòmasyon ou yo, li enpòtan pou w gen yon fason pou toude jwenn nouvèl epi kominike avèk lòt moun pandan yon ijans.

ReadyPhiladelphia

Jwenn notifikasyon an tan reyèl nan ReadyPhiladelphia, tèks ijans rejyon an ak sistèm alèt imèl. Rete sou tèt dènye enfòmasyon enpòtan pa enskri sou entènèt. Alèt yo gratis, men founisè san fil ou ka chaje pou messagerie tèks.

Swiv PhilaOEM

Biwo Philadelphia nan Jesyon Ijans posts dènye tan reyèl sou medya sosyal.

Televizyon ak estasyon radyo

Biwo Jesyon Ijans Philadelphia travay avèk estasyon nouvèl lokal yo pou ba ou enfòmasyon pandan yon ijans. Rete branche sou televizyon lokal sa yo ak medya radyo plòg:

Si ou gen kab, ou ka tou melodi nan Chèn 64, kanal la aksè gouvènman an.

Philly311

Ou ka rele Philly 311 pou dènye enfòmasyon sou ijans lan tou.

Enpòtan: Nan yon ijans, rele 911 si ou bezwen èd. Si ou pa gen yon ijans epi ou pa bezwen èd, pa rele 911. Nan Philadelphia, rezidan yo ka rele 311 pou enfòmasyon ak sèvis ki pa ijans.

Rete konekte

 • Kenbe apèl nan telefòn kout.
 • Rete tann 10 segonn anvan ou rele tounen, si ou pa ka ranpli yon apèl.
 • Sove lavi batri telefòn ou pa:
  • Fèmen aplikasyon ou pa ap itilize
  • Redui klète ekran ou an
  • Vire sou mòd avyon sof si ou bezwen sèvi ak telefòn nan
 • Sèvi ak aparèy mobil ti kras pandan ak apre yon dezas pou ke apèl ijans ka jwenn nan 911. Streaming videyo, telechaje mizik oswa videyo, ak jwe jwèt videyo ka bouche rezo a.
 • Voye nimewo telefòn lakay ou nan telefòn selilè ou pandan yon evakyasyon.
 • Chaje telefòn selilè ou nan machin ou si ou pèdi pouvwa. Asire w ke machin ou an nan yon kote ki byen vantile (retire li nan garaj la) epi pa ale nan machin ou jiskaske nenpòt danje pase. Ou kapab tou koute radyo machin ou pou alèt nouvèl enpòtan.
 • Voye tèks oswa Imèl epi sèvi ak medya sosyal nan telefòn mobil ou lè kominikasyon vwa pa disponib. Mesaj tèks ak entènèt la souvan travay menm si pa gen okenn sèvis telefòn.
 • Sèvi ak yon telefòn fiks (ki pa bande oswa VoIP/Voice Over Internet Protocol) si gen yon entèripsyon sèvis piblik.
Top