Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Rapòte yon vyolasyon kòd dife posib

Ou ka rapòte yon vyolasyon Kòd dife posib yo dwe envestige pa Vil la.

Ki jan yo rapòte yon vyolasyon

1
Pou rapòte yon vyolasyon potansyèl kòd dife, soumèt yon rapò bay Philly 311.
Ou ka rele 311 oswa itilize fòm sou entènèt 311 la pou rapòte yon plent pou sekirite kont dife.
2
Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I) ap enspekte kay la oswa biznis.

Enspeksyon anjeneral rive nan 20 jou ouvrab apre yo fin fè rapò a.

3
Si enspektè a jwenn yon vyolasyon kòd, yo voye yon avi sou vyolasyon bay pwopriyetè pwopriyete a.

Pwopriyetè a tipikman gen 35 jou ranje pwoblèm nan anvan L&mwen reinspects pwopriyete a.

Pwopriyetè a kapab tou fè apèl kont vyolasyon an kòd ak Komisyon Konsèy la nan Sekirite ak Prevansyon Dife.

4
Si mèt kay la pa konfòme li, L&I pral pran mezi adisyonèl, potansyèlman ki gen ladan aksyon legal.

Fòm & enstriksyon

Top