Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Tan cho

Tan trè cho ka fè moun malad, menm granmoun ki an sante. Granmoun ki pi gran, fanm ansent, tibebe ak jèn timoun, ak moun ki gen kondisyon medikal yo nan pi gwo risk. Bèt kay kapab tou nan risk. Tan cho ka lakòz tou deranjman sèvis piblik oswa move tan.

Ijans Sante Chalè

Pandan move tan trè cho, Vil la ka deklare yon Ijans Sante Chalè.

Nan yon Ijans Sante Chalè:

  • Heatline a - yon nimewo liy asistans espesyal - louvri pou apèl: (215) 765-9040.
  • Sant refwadisman yo ap rete ouvè pita.
  • Ekip sante chalè mobil yo ka voye.
  • Fèmti sèvis piblik rezidansyèl yo sispann.

Rele Heatline a nan (215) 765-9040 pou:

  • Jwenn konsèy sekirite sante.
  • Pale ak enfimyè depatman sante sou pwoblèm medikal ki gen rapò ak chalè an.

Si ou panse yon moun gen yon ijans medikal, rele 911.

Kontni ki gen rapò

Top