Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Anpwazònman monoksid kabòn

Monoksid kabòn danjere. Ou pa ka wè oswa pran sant li; li nan yon gaz ki pa gen okenn koulè oswa odè. Nivo danjere nan monoksid kabòn ka soti nan fou mal vantile, chemine ploge oswa fann, aparèy chofaj dlo, chemine, recho, oswa tiyo ke. Sentòm ki pi komen nan anpwazònman monoksid kabòn se yon tèt fè mal. Lòt sentòm yo enkli vètij, doulè nan pwatrin, kè plen, vomisman. Nivo segondè nan monoksid kabòn ka lakòz yon moun pase deyò epi yo ka tou mennen nan lanmò.

Si ou sispèk anpwazònman monoksid kabòn

  1. Kite bilding lan.
  2. Jwenn nenpòt viktim nan lè fre touswit.
  3. Rele 911.
  4. Rele sèvis piblik lokal ou a.

Konsèy sekirite monoksid kabòn

  • Kenbe founo, chodyèr, aparèy pou chofe dlo cho, ak rad sechwa byen ayere.
  • Kenbe chemine pwòp epi ki klè nan sann dife oswa fatra, si ou gen yon chemine k ap travay.
  • Pa sèvi ak fou ou pou chofe kay ou.
  • Pa sèvi ak gaz oswa chabon babekyou griy, kewozèn, oswa lwil oliv-boule aparèy chofaj andedan kay la.
  • Enstale epi kenbe yon detektè monoksid kabòn k ap travay nan kay ou. Tcheke ak chanje pil yo chak sis mwa. Yon bon moman pou fè sa se lè ou Reyajiste revèy ou pou Tan ekonomize lajounen.
Top