Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Rete fre

Sèvis BECA

Pou rete fre pandan yon Ijans Sante Chalè, vizite sant refwadisman, pisin, ak spraygrounds. Ou ka rele Heatline a tou nan (215) 765-9040 pou jwenn konsèy sou rete fre oswa enfòmasyon sou sèvis ijans yo.

Konsèy yo rete fre

Rete idrate

 • Bwè anpil dlo. Pa rete tann jiskaske ou swaf dlo pou bwè.
 • Evite alkòl, kafeyin, ak bwason ki gen sik.

Deyò

 • Evite travay, fè egzèsis, oswa jwe deyò pandan pati ki pi cho nan jounen an (anjeneral 12 p.m. — 5 p.m.)
 • Ralanti. Repoze nan lonbraj la oswa yon kote ki fre lè ou kapab.
 • Mete rad ki lejè, limyè ki gen koulè pal, ak ki lach-Fitting. Mete yon chapo lajè-rebò oswa itilize yon parapli pou lonbraj.

Nan kay la

 • Sèvi ak èkondisyone ak fanatik yo. Si ou itilize yon fanatik, asire w ke fenèt ou yo louvri lage bloke lè cho.
 • Sèvi ak rido, tout koulè, oswa tant nan kay ou. Tant deyò ka diminye chalè ki antre nan kay la jiska 80 pousan.
 • Pran yon douch fre oswa beny.
 • Vizite yon zanmi ki gen èkondisyone oswa pase tan nan yon kote ki fre tankou yon sant komèsyal, bibliyotèk, sant granmoun aje, oswa sant refwadisman. Menm yon kèk èdtan nan èkondisyone pandan pati ki pi cho nan jounen an ka ede kò ou refè.

Sonje

 • Pa janm kite pi gran moun, timoun, oswa bèt kay pou kont li nan machin.
 • Tcheke sou granmoun ki pi gran ki ap viv pou kont li.

Dife tiyo pou ponpye

Pa sèvi ak bouch dife pou refwadi, yo pou batay dife. Selon Depatman Dlo Philadelphia, louvri bouch pou refwadi presyon dlo diminye epi fè li difisil pou ponpye Philadelphia yo fè travay yo, plis li ka domaje ak elektrisite dlo. Si ou wè yon idran louvri, rele liy Ijans Depatman Dlo a nan nimewo (215) 685-6300.

Top