Ale nan kontni prensipal la

Sekirite & preparasyon pou ijans

Eksplozyon

Eksplozyon pa toujou enplike zam. Transformateur ak dèlko ka eksploze akòz laj oswa mete. Lè ou konnen ki jan yo reyaji ka ede w rete an sekirite apre yon eksplozyon rive.

Nan lari a

 • Chèche konnen ki kote ou ye a. Tcheke yo wè si w ap fè mal epi eseye detèmine ki kote eksplozyon an te fèt.
 • Deplase lwen nan direksyon opoze a nan eksplozyon an.
 • Pa mache tou pre bilding yo, tankou vè ak debri ka toujou tonbe.

Nan yon bilding

Sou yon tren

 • Chèche konnen ki kote ou ye a. Tcheke yo wè si w ap fè mal epi gade pou domaj estriktirèl.
 • Avi nenpòt danje segondè: dife, lafimen, oswa lafimen toksik.
 • Deplase kòm tou dousman kòm se pratik, tren an pral fè nwa.
 • Ak anpil atansyon evite tren an chaje lè sòti tren an.
 • Deplase kòm yon gwoup lwen tren an.

Yon fwa w ap soti nan zòn nan danje (omwen twa blòk lwen), eseye pran nòt sou nenpòt enfòmasyon ou ka sonje sou evènman an. Enfòmasyon sa a ta ka itil yo kominike ak ki fè respekte lalwa, jesyon bilding, oswa pwofesyonèl medikal.

Si gen yon dife

 • Sonje ke dife souvan rive apre yon eksplozyon bilding.
 • Kite bilding lan byen vit ak tou dousman.
 • Ranpe ba si gen lafimen.
 • Sèvi ak yon twal mouye, si sa posib, pou kouvri nen ou ak bouch ou.
 • Sèvi ak dwa ou yo ak do a nan men ou yo santi yo anwo a, pi ba, ak pati presegondè nan pòt fèmen.
 • Panche bra ou kont pòt la epi tou dousman louvri, si li pa cho.
 • Chèche pou yon lòt fason pou soti si pòt la cho.
 • Pa sèvi ak asansè.
 • Si ou lakay ou, ale nan plas reyinyon ou te deja chwazi a.
 • Pa kouri si rad ou trape sou dife. One Stop kote ou ye a, gout nan tè a, ak woule sou yo ak sou yo toufe flanm dife yo.
 • Jwenn manm fanmi ou yo epi kenbe yon je atansyon sou timoun piti.
 • Pa tounen nan yon bilding boule.

Si w ap bloke pa debri

 • Kouvri nen ou ak bouch ou avèk yon moso twal oswa rad.
 • Deplase nan tankou ti kòm posib pou fè pou evite kikin moute pousyè, ki se poze danje pou respire.
 • Sèvi ak yon flach, si sa posib, ede ou wè anviwònman ou.
 • Tape sou yon tiyo oswa yon miray pou sekouris yo ka tande kote ou ye a. Sèvi ak yon siflèt si ou gen youn.
 • Rele sèlman kòm yon dènye rekou, kòm t'ap rele byen fò ka lakòz ou respire kantite lajan danjere nan pousyè tè.
Top