Ale nan kontni prensipal

Sekirite & preparasyon pou ijans

Jwenn yon alam lafimen enstale

Ou ka mande alam lafimen nan Philly311 (atravè app a oswa pa telefòn), ak Depatman Dife pral enstale yo nan kay ou. Ou ta dwe gen yon sèl alam sou chak etaj nan kay ou, ki gen ladan sousòl la.

Pou resevwa alam lafimen, ou dwe viv nan vil Philadelphia nan yon kay yon sèl- oswa de fanmi ki okipe pa mèt kay la. Si w ap viv nan yon bilding apatman, oswa w ap lwe yon kay, mèt kay la dwe bay alam lafimen sou chak nivo nan kay la. Si pwopriyetè kay ou a pa bay alam lafimen, rele Philly311 pou rapòte vyolasyon an.

Li ta ka pran jiska 60 jou soti nan tan an nan demann ou an jouk enstalasyon aktyèl la.

Top