Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Cài đặt chuông báo khói

Bạn có thể yêu cầu báo khói thông qua Ph illy311 (thông qua ứng dụng hoặc qua điện thoại) và Sở Cứu hỏa sẽ cài đặt chúng trong nhà của bạn. Bạn nên có một báo động trên mỗi tầng của ngôi nhà của bạn, bao gồm cả tầng hầm.

Để nhận được báo động khói, bạn phải sống ở Thành phố Philadelphia trong một ngôi nhà một hoặc hai gia đình do chủ sở hữu chiếm giữ. Nếu bạn sống trong một tòa nhà chung cư, hoặc đang thuê một ngôi nhà, chủ nhà phải cung cấp thiết bị báo khói ở mọi cấp độ của ngôi nhà. Nếu chủ nhà của quý vị không cung cấp thiết bị báo khói, hãy gọi Philly311 để báo cáo vi phạm.

Có thể mất đến 60 ngày kể từ thời điểm bạn yêu cầu cho đến khi cài đặt thực tế.

Lên trên