Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Truy cập vào các khu vực hạn chế

Chương trình Hệ thống Truy cập Khẩn cấp Doanh nghiệp (CEAS) giúp các doanh nghiệp giảm thiệt hại và mất mát do thiên tai bằng cách cho phép truy cập, tiếp cận các khu vực hạn chế sau khi trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Chương trình hoạt động bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp một cách để xác định và xác thực “nhân viên kinh doanh quan trọng”. Khi họ được chứng nhận thông qua CEAS, những nhân viên này sẽ nhận được thẻ nhận dạng an toàn mà cảnh sát sẽ nhận ra và nhận quyền truy cập vào các khu vực hạn chế sau thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng.

Nhân viên kinh doanh quan trọng sau đó có thể vào một địa điểm làm việc để đánh giá thiệt hại và lấy hồ sơ quan trọng, tài sản có giá trị và các thiết bị quan trọng khác, để hạn chế thời gian ngừng hoạt động và tăng tốc độ phục hồi. Truy cập sớm cũng cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng giải cứu phần cứng và ổn định các hệ thống CNTT cốt lõi.

Phân bổ ID và chi phí

Các doanh nghiệp tham gia nhận được một số lượng thẻ ID truy cập khẩn cấp cho nhân viên quan trọng, dựa trên tổng dân số nhân viên.

Những người tham gia chương trình trang trải các chi phí cho chương trình CEAS. Tuy nhiên, thay vì tính phí hàng năm cho các công ty tham gia, CEAS xây dựng tất cả các chi phí liên quan đến chương trình (như quản lý đơn xin, sản xuất thẻ và đào tạo) vào chi phí của thẻ ID. Bằng cách này, chi phí được phân phối công bằng, với các doanh nghiệp nhỏ hơn trả một khoản phí tương đối thấp hơn cho ít nhân viên hơn và các công ty lớn hơn trả nhiều hơn.

Ghi danh vào chương trình

Để đăng ký, hãy truy cập trang web của CEAS hoặc gọi cho Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của họ theo số (888) 353-BNET.

Các doanh nghiệp tham gia phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm tối thiểu và bồi thường. Trang web CEAS có thêm thông tin liên quan đến các yêu cầu bảo hiểm này.

Đầu trang