Chuyển đến nội dung chính

An toàn & chuẩn bị khẩn cấp

Mã Đỏ

Trong thời tiết rất nóng, Thành phố có thể tuyên bố Mã Đỏ để bảo vệ những người vô gia cư. Mã Đỏ cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc thú cưng.

  • Đối với những người vô gia cư: Gọi cho nhóm tiếp cận cộng đồng theo số (215) 232-1984 nếu bạn thấy ai đó trên đường phố cần giúp đỡ. Gọi 911 nếu có trường hợp khẩn cấp y tế.
  • Đối với vật nuôi: Tất cả chó phải có bóng râm để bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời. Nếu bạn không cung cấp bóng râm cho chó, bạn có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 500 đô la trở lên. Để báo cáo một chú chó bị bỏ lại ngoài trời trong thời tiết rất nóng, hãy gọi cho Nhóm Chăm sóc và Kiểm soát Động vật (AcctPhilly) theo số (267) 385-3800.

Nội dung liên quan

Đầu trang