Chuyển đến nội dung chính

Tham dự một hội thảo

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp cung cấp các hội thảo sau đây sẽ giúp bạn có kiến thức về những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp. Để đăng ký một hội thảo, hoặc để biết thêm thông tin, hãy gửi email oem@phila.gov hoặc gọi (215) 683-3261.

Hội thảo cộng đồng

Mục tiêu của ReadyCommunity là giúp cư dân trên khắp Philadelphia chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp. Chuỗi hội thảo này giúp công chúng chuẩn bị tốt hơn và kiên trì vượt qua khủng hoảng, cho dù đó là trong một ngôi nhà hay một khối thành phố. Cộng đồng của bạn sẽ được giáo dục về sự chuẩn bị khẩn cấp và cách tạo các kế hoạch khẩn cấp khu vực lân cận có liên quan và cụ thể cho cộng đồng của bạn.

Hội thảo cá nhân và gia đình

Trong hội thảo ReadyHome, chúng tôi cung cấp cho cư dân những lời khuyên dễ làm theo về cách đưa ra kế hoạch khẩn cấp. Những kế hoạch này bao gồm các thành viên gia đình khuyết tật, cho vật nuôi và cách trú ẩn tại chỗ. Chúng tôi cũng cho bạn biết về ReadyPhiladelphia, hệ thống cảnh báo email và văn bản khẩn cấp của Philadelphia.

Hội thảo kinh doanh

Hội thảo này dành riêng cho các doanh nghiệp địa phương và tổ chức phi lợi nhuận. Chúng ta sẽ thảo luận:

  • Các mối nguy hiểm địa phương.
  • Mẹo về cách thiết lập Kế hoạch liên tục kinh doanh.
  • Làm thế nào để cho người lao động biết về kế hoạch
  • Làm thế nào để bảo vệ một doanh nghiệp
  • Làm thế nào để hành động trong trường hợp khẩn cấp
  • Đưa kế hoạch của bạn vào hành động.

Email oem@phila.gov hoặc gọi (215) 683-3261 để lên lịch hội thảo cho bạn và nhân viên của bạn.

Đầu trang