Chuyển đến nội dung chính

Giấy phép và chứng chỉ khác

Ngoài giấy phép xây dựng và phân vùng, Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) cấp giấy phép hoạt động và giấy phép hành chính và các chứng chỉ khác.

Chuyển đến:

Tổng quan

Giấy phép hoạt động

  • Cấp cho các hoạt động bị ảnh hưởng bởi Bộ luật Lửa.
  • Bao gồm các hoạt động nguy hiểm tiềm tàng.

Giấy phép hành chính

Quy định việc sử dụng một tòa nhà nhưng không bao gồm các hoạt động xây dựng hoặc phân vùng.

Giấy chứng nhận

  • Giấy chứng nhận phù hợp cho thuê: Được cấp cho người thuê để chứng minh xem tài sản có vi phạm hay không.
  • Chứng nhận bán tài sản: Đảm bảo chủ sở hữu có thẩm quyền bán một tài sản cụ thể.
Tài liệu và biểu mẫu hỗ trợ

Giấy phép và giấy chứng nhận thông tin

Các tài liệu này hỗ trợ chứng chỉ, và giấy phép hành chính và hoạt động.

Lên trên