Chuyển đến nội dung chính

Lãnh đạo

Tên Chức danh Điện thoại #
Idris Abdul Zahir Tham mưu trưởng
Elizabeth Baldwin Kỹ sư trưởng Code
Melvin Carrasquillo Phó ủy viên
Curtis G. Daniel Giám đốc, Dịch vụ Giấy phép và Giấy phép
Ralph DiPietro Ủy viên
Stephen Gallagher Giám đốc, Emergency Services
John P. Lech Giám đốc, Construction Services
Brett Martin Giám đốc, Technical Training & Development Unit
Kirk McClarren Giám đốc, Administrative Services
Shemeka Moore Giám đốc, Truyền thông
Ann Agnes Pasquariello Giám đốc, Enforcement
Joseph Spinks Quản lý, Construction Inspections Unit
Michael Troise Quyền Giám đốc, Đơn vị Kiểm tra Thực thi Quy tắc
Xin lỗi, không có kết quả cho tìm kiếm đó.
Lên trên