Chuyển đến nội dung chính

Chứng chỉ bảo trì

Giấy chứng nhận bảo trì tài sản

Chủ sở hữu tài sản phải có một số cấu trúc nhất định được kiểm tra định kỳ bởi các chuyên gia có trình độ để đảm bảo an toàn. Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Chủ sở hữu tài sản phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy được kiểm tra và chứng nhận bởi các thương nhân có trình độ. Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ của trường

Các trường công lập và bán công phải có hệ thống điện của họ được kiểm tra và chứng nhận hàng năm. Tìm hiểu thêm

Chứng nhận loài gặm nhấm lô trống

Các lô đất trống phải được kiểm tra bởi một công ty kiểm soát dịch hại được cấp phép PA hàng năm để tìm bằng chứng về sự xâm nhập của loài gặm nhấm. Tìm hiểu thêm
Lên trên