Chuyển đến nội dung chính

Kiểm tra

Yêu cầu nhà thầu

Thông tin về thời điểm bạn cần kế hoạch, khi nào bạn nên thuê một nhà thầu và những gì nhà thầu cần để kinh doanh trong thành phố. Tìm hiểu thêm

Yêu cầu công trường xây dựng

Các nhà xây dựng và phát triển làm việc tại Philadelphia phải đảm bảo rằng các công trường đáp ứng các yêu cầu hoạt động nhất định. Tìm hiểu thêm

Kiểm tra xây dựng

Bảo vệ an toàn công cộng bằng cách kiểm tra các dự án xây dựng. Tìm hiểu thêm

Thực thi mã

Đơn vị Thực thi Quy tắc của Bộ Giấy phép và Thanh tra quy định các tiêu chuẩn an toàn và thực thi Bộ luật Philadelphia. Tìm hiểu thêm


Chứng chỉ bảo trì

Chứng nhận bảo trì đảm bảo rằng các cấu trúc và hệ thống của chúng được an toàn. Tìm hiểu thêm
Đầu trang