Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu giấy phép hành chính

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) cấp giấy phép hành chính cho thấy một tòa nhà tuân thủ Quy tắc Xây dựng và Lửa. Những giấy phép này được cấp như một phần của giấy phép xây dựng hoặc có thể được áp dụng riêng khi không có đề xuất xây dựng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin giấy phép hành chính PDF Sử dụng đơn xin này để có được giấy chứng nhận cư trú, giấy chứng nhận cư trú tạm thời hoặc dấu hiệu cư trú hợp pháp. Tháng Chín 23, 2019
Giấy chứng nhận tạm thời về thông tin cư trú PDF Thông tin về giấy chứng nhận tạm thời về người ở. Tháng Tư 1, 2022
Đầu trang