Chuyển đến nội dung chính

Làm việc & việc làm

Nộp đơn xin nghỉ phép không lương vì bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục

Tại Philadelphia, tất cả nhân viên có thể sử dụng nghỉ phép không lương để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục. Họ có thể sử dụng nghỉ phép để tìm kiếm sự chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý, các dịch vụ xã hội hoặc trợ giúp khác cho bản thân, một thành viên gia đình hoặc một thành viên trong gia đình.

Nhân viên có thể đủ điều kiện cho 4-8 tuần nghỉ không lương trong thời gian 12 tháng tùy thuộc vào quy mô của người thuê lao động của họ. Nghỉ phép, khi được thêm vào bất kỳ Nghỉ Y tế Gia đình (FMLA) nào, không được vượt quá 12 tuần trong khoảng thời gian 12 tháng.

Nếu một người thuê lao động từ chối cho phép nghỉ phép hoặc trả thù nhân viên vì đã sử dụng nghỉ phép, một nhân viên có thể khiếu nại chính thức lên Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia.

Ai

Philadelphia đảm bảo nghỉ phép không lương cho bất kỳ ai:

  • Trải qua bạo lực gia đình, tấn công tình dục hoặc rình rập.
  • Giúp đỡ một gia đình hoặc thành viên trong gia đình đang gặp phải một trong những vấn đề này.

Ở đâu và khi nào

Nhân viên phải khiếu nại trong vòng 300 ngày kể từ ngày họ bị từ chối nghỉ phép hoặc bị trả thù. Có thể mất vài tháng hoặc lâu hơn để điều tra khiếu nại.

Bạn có thể khiếu nại chính thức trực tiếp hoặc qua thư tại:

Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia
601 Walnut St., Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106
Điện thoại làm việc:

Chi phí

Không có phí.

Làm thế nào

Nộp đơn xin nghỉ phép không lương với người thuê lao động:

  1. Nói với người thuê lao động của bạn với thông báo nghỉ phép ít nhất 48 giờ, nếu có thể.
  2. Người thuê lao động của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu cho thấy lý do nghỉ phép của bạn. Ví dụ: người thuê lao động của bạn có thể yêu cầu:
    • Một hồ sơ cảnh sát.
    • Một hồ sơ tòa án.
    • Một lá thư từ một tổ chức, một luật sư, một thành viên của giáo sĩ, hoặc một chuyên gia y tế hoặc chuyên gia khác.
Đầu trang