Chuyển đến nội dung chính

Working & jobs

Trở thành một sĩ quan cảnh sát

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một sĩ quan cảnh sát ở Philadelphia, hãy truy cập JoinPhillyPD để tìm hiểu thêm về các cơ hội có sẵn tại sở cảnh sát và quy trình đăng ký.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Lên trên