Chuyển đến nội dung chính

Working & jobs

Nộp đơn khiếu nại trả đũa COVID-19 đối với người thuê lao động

Tổng quan

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2020, nhân viên Philadelphia được bảo vệ khỏi bị trả thù khi họ tin rằng người thuê lao động của họ đang vi phạm lệnh y tế công cộng được ban hành trong COVID-19.

Luật mới, Bảo vệ Nhân viên liên quan đến Lệnh Y tế Khẩn cấp COVID-19, cấm người sử dụng lao động Philadelphia thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với việc làm đối với những nhân viên tin rằng có vi phạm lệnh y tế công cộng COVID-19 tại nơi làm việc.

Khi một nhân viên thông báo cho người thuê lao động về hành vi vi phạm bị nghi ngờ, người thuê lao động có thể không trả lời bằng cách:

  • Kỷ luật nhân viên.
  • Chấm dứt nhân viên.
  • Yêu cầu nhân viên làm việc, bất chấp mối quan tâm về sức khỏe.
  • Rút các lợi ích trước đây được trao cho nhân viên.
  • Thực hiện hành động việc làm bất lợi dưới bất kỳ hình thức nào đối với nhân viên.

Điều kiện nơi làm việc và từ chối làm việc

Nếu nhân viên thông báo cho người thuê lao động của họ về tình trạng làm việc không an toàn mà họ cho là vi phạm lệnh y tế công cộng COVID-19, nhân viên đó sẽ được bảo vệ khỏi bị trả thù nếu họ báo cáo vi phạm hoặc từ chối đến làm việc.

Nhân viên không thể từ chối làm việc khi:

  • Doanh nghiệp cung cấp một sự phân công công việc thay thế hợp lý mà không khiến nhân viên rơi vào tình trạng không an toàn.
  • Sau khi được Bộ Y tế Philadelphia hoặc Pennsylvania kiểm tra, doanh nghiệp chứng minh rằng họ tuân thủ tất cả các lệnh y tế công cộng giải quyết các thực hành an toàn tại nơi làm việc.

Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại

Nếu bạn tin rằng bạn đã trải qua vi phạm luật này, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Bảo vệ Người lao động trong Bộ Lao động.

Để nộp đơn khiếu nại, hãy điền và ký vào mẫu đơn khiếu nại bảo vệ COVID-19 khỏi bị trả thù. Bạn có thể gửi biểu mẫu đã hoàn thành của mình đến COVID19WorkplaceProtections@phila.gov hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Văn phòng Bảo vệ Người lao động Tòa nhà Quyền
sở hữu Đất đai
100 S. Broad St., Tầng 4, Phòng #425
Philadelphia, PA 19110

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên