Chuyển đến nội dung chính

Working & jobs

Nhận thông báo về các cơ hội việc làm dịch vụ dân sự

Bạn có thể đăng ký để được thông báo khi một vị trí công vụ mới với Thành phố được đăng.

Truy cập thông số kỹ thuật của lớp công việc và tìm vị trí bạn quan tâm. Gửi biểu mẫu quan tâm và Văn phòng Nhân sự sẽ thông báo cho bạn khi một công việc mới được đăng.

Thông số kỹ thuật của lớp công việc

Đầu trang