Chuyển đến nội dung chính

Sở Cảnh sát Philadelphia

Bảo vệ cộng đồng bằng cách bảo vệ tính mạng và tài sản với danh dự và liêm chính.

Sở Cảnh sát Philadelphia

Những gì chúng tôi làm

Sở Cảnh sát Philadelphia (PPD) là sở cảnh sát lớn thứ tư của quốc gia, với hơn 6.000 sĩ quan tuyên thệ và 800 nhân viên dân sự. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho Philadelphia trở thành một trong những thành phố an toàn nhất trong cả nước.

Sở cảnh sát hợp tác với các cộng đồng trên toàn thành phố để:

  • Chống tội phạm, nỗi sợ tội phạm và khủng bố.
  • Thực thi pháp luật trong khi bảo vệ quyền hiến định của người dân.
  • Cung cấp dịch vụ chất lượng cho tất cả cư dân Philadelphia và du khách.
  • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển một đội ngũ nhân viên đặc biệt.

Sở Cảnh sát Philadelphia do Ủy viên Cảnh sát Kevin Bethel lãnh đạo. PPD phục vụ khoảng 1,5 triệu cư dân của Quận Philadelphia. Sở được chia thành sáu sư đoàn cảnh sát, được chia thành 21 quận cảnh sát. Mỗi quận được lãnh đạo bởi một đội trưởng, người thực hiện các chiến lược trị an SMART để hỗ trợ các sáng kiến an toàn công cộng của chúng tôi.

Tham gia Sở Cảnh sát Philadelphia.

Kết nối

ĐịA Chỉ
400 N. Broad St.
Philadelphia, PA 19103
E-mail police.public_affairs@phila.gov
Điện thoại: (215) 68 6-3388
Xã hội

Tìm kiếm thêm thông tin?

Bạn có thể tìm thấy nội dung đầy đủ của Sở Cảnh sát Philadelphia trên trang web riêng của chúng tôi.

Lên trên