Chuyển đến nội dung chính

Chuẩn bị thời tiết mùa đông

Thời tiết mùa đông có thể mang đến tuyết rơi dày, đường phố và vỉa hè băng giá, gió lạnh nguy hiểm và mất điện. Bạn và gia đình của bạn đã chuẩn bị cho một trường hợp khẩn cấp mùa đông? Nếu bạn phải ở trong nhà vài ngày, bạn có những gì bạn cần để giữ an toàn, thoải mái và khỏe mạnh không? Hướng dẫn Thời tiết Mùa đông của chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu chuẩn bị cho các điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Tuyết khẩn cấp

Thêm +

ReadyPhiladelphia

Đăng ký ReadyPhiladelphia, hệ thống cảnh báo email và văn bản khẩn cấp của khu vực. Các cảnh báo là miễn phí nhưng tỷ lệ nhắn tin văn bản tiêu chuẩn có thể được áp dụng.

Mẹo an toàn thời tiết mùa đông

Thêm +

Loại bỏ tuyết và băng

Thêm +

Lái xe mùa đông

Thêm +

Hệ thống sưởi

Thêm +

Điều khoản thời tiết mùa đông

Thêm +
Đầu trang