Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Tranh chấp vé máy ảnh đèn đỏ

Bạn có thể yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được vé máy ảnh đèn đỏ. Vé camera đèn đỏ không phải là vé bạn nhận được như một phần của điểm dừng giao thông. Đó là Thông báo Vi phạm được gửi cho bạn qua đường bưu điện.

Nếu bạn không thanh toán hoặc yêu cầu điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo Vi phạm, bạn sẽ mất quyền điều trần và các hình phạt bổ sung sẽ được thêm vào tiền phạt ban đầu của bạn.

Nếu bạn muốn yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo Vi phạm của bạn, bạn có thể làm như vậy qua thư hoặc qua điện thoại. Kiểm tra số thông báo của bạn (bắt đầu bằng RL hoặc 536) để tìm hướng dẫn chính xác bên dưới.

Bằng thư

Điền vào Mẫu Yêu cầu Điều trần đính kèm với Thông báo Vi phạm của bạn. Sau đó, gửi nó đến “Chương trình Camera Đèn Đỏ” tại địa chỉ được chỉ định:

  • Nếu thông báo của quý vị bắt đầu bằng RL, hãy gửi đến P.O. Box 8248, Philadelphia, PA 19101.
  • Nếu thông báo của quý vị bắt đầu bằng số 536, hãy gửi đến P.O. Box 7807, Philadelphia, PA 19101.

Bằng điện thoại

Để nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng, hãy gọi số điện thoại được chỉ định:

  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng RL, hãy gọi (844) 248-0449.
  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng 536, hãy gọi (866) 790-4111.
Đầu trang