Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Lấy xe của bạn trở lại khi nó đã được kéo

Nếu xe của bạn đã bị kéo và tạm giữ, bạn sẽ cần xác nhận nó đã được kéo và thanh toán tất cả các vé và phí chưa thanh toán trước khi nó được trả lại cho bạn.

Để xác định vị trí xe của bạn hoặc trả phí khởi động và kéo xe, hãy truy cập:

Di dời xe

Trong một số trường hợp, Sở Cảnh sát Philadelphia sẽ di dời xe ô tô mà không cần bán vé hoặc tạm giữ chúng. Xe của bạn có thể được di dời nếu nó được đỗ trong khu vực Không dừng tạm thời. Nếu bạn tin rằng chiếc xe của bạn đã được di dời, hãy gọi cho khu vực cảnh sát của khu vực nơi xe của bạn đang đậu.

Đầu trang