Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Lấy xe của bạn trở lại khi nó đã được kéo

Nếu bạn tin rằng chiếc xe của bạn đã bị kéo và tạm giữ, trước tiên bạn cần xác nhận nó đã được kéo. Nếu xe của bạn đã được Cơ quan đỗ xe Philadelphia (PPA) kéo, họ có thể giúp bạn xác định vị trí xe của mình. Bạn sẽ cần phải thanh toán tất cả các vé và lệ phí chưa thanh toán trước khi nó được trả lại cho bạn.

Bạn có thể xác định vị trí xe của mình hoặc trả phí khởi động và kéo xe trên trang web của PPA.

Di dời xe

Trong một số trường hợp, Sở Cảnh sát Philadelphia (PPD) sẽ di dời xe ô tô mà không cần bán vé hoặc tạm giữ chúng. Xe của bạn có thể được di dời nếu nó đậu trong khu vực Không dừng tạm thời. Nếu bạn tin rằng chiếc xe của bạn đã được di dời, hãy gọi cho khu vực cảnh sát của khu vực nơi xe của bạn đang đậu.

Bạn có thể xác định một quận cảnh sát theo địa chỉ bằng cách sử dụng trang web của PPD.

Đầu trang