Ale nan kontni prensipal la

Machin, pakin & transpò

Jwenn machin ou tounen lè li te remoke

Si machin ou te remoke ak impounded, ou pral bezwen konfime li te remoke, epi peye tout tikè eksepsyonèl ak frè anvan li pral retounen ba ou.

Pou jwenn machin ou oswa peye bòt ak frè remoke, vizite:

Demenajman machin

Nan kèk ka, Depatman Lapolis Philadelphia ap deplase machin san ticketing oubyen impounding yo. Machin ou ka jwenn demenaje si li estasyone nan yon zòn Tanporè Pa Gen Sispann. Si ou kwè machin ou te relwe, rele distri polis la nan zòn kote machin ou te pake a.

Top