Ale nan kontni prensipal la

Machin, pakin & transpò

Dispit yon tikè kamera vitès

Ou ka mande yon odisyon nan lespas 30 jou apre ou resevwa tikè kamera vitès ou. Yon tikè kamera vitès se pa yon tikè ou resevwa kòm yon pati nan yon arè trafik. Li voye ba ou nan lapòs la.

Si ou pa fè yon peman oswa mande yon odisyon nan lespas 30 jou apre dat Avi Vyolasyon ou an, w ap pèdi dwa ou nan yon odisyon ak penalite adisyonèl yo pral ajoute nan amann orijinal ou.

Si ou ta renmen mande yon odisyon nan lespas 30 jou apre dat Avi Vyolasyon ou an, ou gen de opsyon.

pa lapòs

Ranpli Fòm Demann Odyans la ki tache ak Avi Vyolasyon ou an epi poste li bay:

Otorite pakin Philadelphia
vitès kamera ranfòsman
PO Box 351131
Seattle, WA 98124-5131

Pa telefòn

Rele (866) 790-4111 pou pale ak yon reprezantan sèvis kliyan.

Kontni ki gen rapò

Top