Ale nan kontni prensipal

Machin, pakin & transpò

Dispit yon tikè pakin

Gen twa fason pou diskite yon tikè pakin:

  • Mande yon odisyon an pèsòn
  • Soumèt prèv ak temwayaj pa lapòs
  • Voye prèv ak temwayaj sou entènèt

Sèvi ak fòm dispit pakin sou entènèt la pou kòmanse pwosesis la.

Si ou mande yon odisyon nan yon delè 15 jou apre ou resevwa yon tikè, yo pa pral ajoute okenn frè peman anreta. Si ou mande yon odisyon apre 15 jou epi yo pita jwenn responsab pou tikè a, ou pral responsab pou nenpòt ki frè an reta ki gen rapò.

Top