Ale nan kontni prensipal la

Machin, pakin & transpò

Jwenn yon pèmi pou opere yon toune (pedicab, Segway, otobis, bisiklèt, kouri)

Anvan ou kòmanse

Biznis Pedicab gen egzijans adisyonèl. Pou plis enfòmasyon, gade règ ak règleman pedicab yo.

Sèvis BECA

Pèmi espesyal yo gen obligasyon pou:

 • Tour otobis yo.
 • Pedicabs.
 • Segways.
 • Tours bisiklèt.
 • Kouri Tours.

Kondisyon

Ou dwe aplike pou pèmi ou omwen 60 jou davans.

Pri

Gen de kalite frè pou otobis vwayaj, Segway, kouri vwayaj, vwayaj bisiklèt, ak pèmi pedicab.

Frè aplikasyon

Pou opere yon otobis vwayaj oswa pedikab, ou dwe peye yon frè aplikasyon $100 ki pa ranbousab lè w ap aplike pou pèmi an. Pa gen okenn frè aplikasyon pou Segway, kouri vwayaj, oswa pèmi vwayaj bisiklèt.

Pèmi frè

Si yo apwouve aplikasyon w lan, w ap bezwen peye frè sa yo pou pèmi yo:

 • $40 pou Segway, kouri Tours, ak Tours bisiklèt.
 • $200 pou premye pedicab la ak $100 pou chak pedicab adisyonèl.
 • $5,000 pou otobis vwayaj.

Kouman

1
Telechaje aplikasyon an.
2
Ranpli aplikasyon w lan.

Ranpli fòm yo mande yo ak ranmase dokiman sipò, jan sa endike.

Otobis vwayaj, segwe, kouri Tours, ak Tours bisiklèt bezwen bay:
 • Yon vwayaj ranpli, otobis vwayaj, ak zòn lisans/aplikasyon pèmi.
 • Yon nimewo idantifikasyon taks sou lavant Pennsylvania.
 • Yon lisans aktivite komèsyal Philadelphia (ansyen te rele yon lisans privilèj biznis).
 • Sètifika asirans.
 • Tour wout ak kat.
 • Lis machin.
 • Lis operatè a ak kopi lisans chofè eta valab, lisans CDL, ak sètifika Gad Kòt Etazini (jan sa nesesè).
 • Orè aktyèl la nan pousantaj.
 • Dosye sekirite.
 • Yon chèk pou frè aplikasyon an, te fè soti nan City of Philadelphia.

 

Pedicabs bezwen bay:
 • Yon ranpli pedycab lisans/pèmi aplikasyon an.
 • Yon nimewo idantifikasyon taks sou lavant Pennsylvania.
 • Yon lisans aktivite komèsyal Philadelphia (ansyen te rele yon lisans privilèj biznis).
 • Nimewo Sekirite Sosyal aplikan an.
 • Lis machin.
 • Desen teknik nan machin yo.
 • Lis operatè a ak kopi lisans chofè eta valab, lisans CDL, ak sètifika Gad Kòt Etazini (jan sa nesesè).
 • Kopi sètifika antrènman.
 • Orè aktyèl la nan pousantaj.
 • Dosye sekirite.
 • Sètifika asirans responsablite.
 • Sètifika asirans konpansasyon travayè yo.
 • Yon chèk pou frè aplikasyon an, te fè soti nan City of Philadelphia.
3
Soumèt aplikasyon w lan.

Soumèt aplikasyon w lan, ansanm ak tout dokiman sipò, nan kasim.ali@phila.gov. Ou pral resevwa yon repons swa pa imel oswa lapòs.

egzijans Renouvèlman

Ou dwe soumèt yon aplikasyon renouvèlman ak nenpòt frè omwen 60 jou anvan pèmi ou ye kounye a ekspire.

Kontni ki gen rapò

Top