Ale nan kontni prensipal la

Machin, pakin & transpò

Aplike pou yon pèmi pou pakin rezidansyèl

Philadelphia questions garaj pèmi nan zòn yo konnen. Nan kote pakin lari ka difisil pou jwenn, pèmi pèmèt rezidan yo pake pi fasil. Moun ki gen pèmi pa oblije peye mèt yo nan zòn pèmi yo.
Otorite pou Gare Philadelphia (PPA) bay pèmi pakin. Moun ki vle yon pèmi ka aplike pa lapòs oswa an pèsòn nan PPA la.
Pou plis enfòmasyon sou fason pou jwenn yon pèmi pou pakin rezidansyèl, vizite PPA a.
Top