Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & vận chuyển

Nộp đơn xin giấy phép đậu xe dân cư

Philadelphia cấp giấy phép đậu xe ở một số khu vực nhất định. Ở những nơi khó tìm bãi đậu xe trên đường phố, giấy phép cho phép cư dân đỗ xe dễ dàng hơn. Những người có giấy phép không phải trả tiền đồng hồ trong khu vực giấy phép của họ.
Cơ quan đỗ xe Philadelphia (PPA) cấp giấy phép đậu xe. Những người muốn có giấy phép có thể nộp đơn qua thư hoặc trực tiếp thông qua PPA.
Để biết thêm thông tin về cách xin giấy phép đậu xe dân cư, hãy truy cập PPA.
Lên trên