Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Trả một vé giao thông

Bộ phận Giao thông của Tòa án thành phố xử lý vé giao thông và các phiên điều trần. Bạn phải nhận tội hoặc phạm tội trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được vé giao thông.

Bộ phận Giao thông không xử lý bãi đậu xe, camera đèn đỏ hoặc vé camera tốc độ. Cơ quan đỗ xe Philadelphia xử lý các loại vé này.

Đầu trang