Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Báo cáo một chiếc xe bị bỏ rơi

Các phương tiện bị bỏ rơi có thể chiếm chỗ đậu xe quan trọng hoặc gây nguy hiểm cho khu phố.

Làm thế nào

Bạn có thể báo cáo một chiếc xe bị bỏ rơi bằng cách gọi 311 hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến Philly 311.

Cảnh sát sẽ quyết định xem chiếc xe có được phân loại là bỏ hoang hay không. Trong một số trường hợp, chủ xe có thể nhận được thông báo lịch sự từ Sở Cảnh sát.

Bạn sẽ cần các thông tin sau về chiếc xe để gửi báo cáo:

  • Địa chỉ chính xác
  • Cột lái có bị hỏng không
  • Điều kiện
  • Làm và mô hình
  • Màu
  • Phong cách cơ thể
  • Biển số xe và tiểu bang
Đầu trang