Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Tranh chấp vé đậu xe

Có ba cách để tranh chấp vé đậu xe:

  • Yêu cầu một buổi điều trần trực tiếp
  • Gửi bằng chứng và lời khai qua thư
  • Tải lên bằng chứng và lời khai trực tuyến

Sử dụng biểu mẫu tranh chấp bãi đậu xe trực tuyến để bắt đầu quá trình.

Nếu bạn yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được vé, không có phí thanh toán trễ sẽ được thêm vào. Nếu bạn yêu cầu một phiên điều trần sau 15 ngày và sau đó bị phát hiện chịu trách nhiệm về vé, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí trễ liên quan nào.

Đầu trang