Chuyển đến nội dung chính

Cục xét xử hành chính

Cung cấp các phiên điều trần hành chính cho những người tranh chấp vé đậu xe.

Cục xét xử hành chính

Phiên điều trần kháng cáo: Tham gia vào thời gian dự kiến vào thứ Sáu bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2023, với ID cuộc họp: 810 9842 8728, mật mã: 624359. Xác định chính mình để truy cập vào phiên điều trần và xác nhận tham dự.

Những gì chúng tôi làm

Cục xét xử hành chính (BAA) là cơ quan của Thành phố chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp vé đậu xe. Chúng tôi cung cấp các phiên điều trần hành chính cho những người muốn tranh chấp vé đậu xe hoặc tịch thu và tịch thu xe.

Bạn có thể lên lịch điều trần qua điện thoại hoặc trực tuyến. Để thay thế cho phiên điều trần trực tiếp, bạn cũng có thể gửi tranh chấp trực tuyến. Đây là một lựa chọn tốt nếu nói chuyện với giám định viên điều trần là không cần thiết.

Kết nối

ĐịA Chỉ
913 Filbert St.
Philadelphia, PA 19107-3117
Điện thoại: (215) 683-9580
Đầu trang