Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Đề xuất một vị trí cho một trạm xe đạp Indego

Năm 2015, thành phố Philadelphia đã khởi động chương trình chia sẻ xe đạp Indego. Các trạm xe đạp kết nối các khu vực lân cận với các tài nguyên như trạm SEPTA, hành lang thương mại, dịch vụ công cộng, công viên và các hoạt động.

Công chúng có thể:

  • Đề xuất địa điểm cho các trạm xe đạp Indego mới.
  • Tổ chức một trạm tại tổ chức hoặc doanh nghiệp của họ.

Làm thế nào

Bạn có thể đề xuất một trạm trên trang web Indego. Các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng có thể sử dụng cùng một hình thức để đề nghị tổ chức một trạm xe đạp.

Trên biểu mẫu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp:

  • Địa chỉ của vị trí được đề xuất.
  • Một lời giải thích về lý do tại sao vị trí là một nơi tốt.
  • Gợi ý cho những người liên hệ trong khu vực.

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin về bản thân và bất kỳ tổ chức nào bạn đại diện.

Đầu trang