Chuyển đến nội dung chính

Ô tô, bãi đậu xe & phương tiện giao thông

Trả vé máy ảnh đèn đỏ

Vé camera đèn đỏ không phải là vé bạn nhận được như một phần của điểm dừng giao thông. Đó là Thông báo Vi phạm được gửi cho bạn qua đường bưu điện. Có một số tùy chọn thanh toán có sẵn để thanh toán vé máy ảnh đèn đỏ gần đây hoặc quá hạn.

Trả một vé gần đây

Nếu bạn không tranh chấp vé của mình và ngày đáo hạn vé vẫn chưa trôi qua, bạn có thể sử dụng các phương thức thanh toán này. Kiểm tra số thông báo của bạn (bắt đầu bằng RL hoặc 536) để tìm hướng dẫn chính xác cho phương thức thanh toán của bạn.

Online

Bạn sẽ cần số trích dẫn và mã PIN của mình. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thông qua trang web được chỉ định:

  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng RL, hãy truy cập us view.cite-web.com.
  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng 536, hãy truy cập viol ationinfo.com.

Bằng thư

Séc và lệnh chuyển tiền nên được gửi cho “Cơ quan đỗ xe Philadelphia.” Thanh toán bằng tiền mặt không được chấp nhận qua thư.

Gửi thanh toán của bạn đến “Chương trình Camera Đèn Đỏ” tại địa chỉ được chỉ định:

  • Nếu thông báo của quý vị bắt đầu bằng RL, hãy gửi đến P.O. Box 8248, Philadelphia, PA 19101.
  • Nếu thông báo của quý vị bắt đầu bằng số 536, hãy gửi đến P.O. Box 7807, Philadelphia, PA 19101.

Trong người

Thanh toán trực tiếp tại địa điểm được chỉ định:

  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng RL, hãy ghé thăm 45 N. 8th St., Philadelphia, PA 19106.
  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng 536, hãy truy cập 49 N. 8th St., Philadelphia, PA 19106.

Bằng điện thoại

Bạn sẽ cần số trích dẫn và mã PIN của mình. Thanh toán qua điện thoại bằng cách gọi đến số điện thoại được chỉ định:

  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng RL, hãy gọi (844) 248-0449.
  • Nếu thông báo của bạn bắt đầu bằng 536, hãy gọi (866) 790-4111.

Thanh toán một vé đã quá hạn

Nếu vé quá hạn, bạn có thể sử dụng các phương thức thanh toán này.

Online

Vi phạm camera đèn đỏ trên 30 ngày tuổi có thể được thanh toán thông qua trang web thanh toán vé đậu xe của Thành phố. Bạn sẽ cần số trích dẫn và mã PIN của mình.

Bằng thư

Séc và lệnh chuyển tiền nên được gửi cho “Cơ quan đỗ xe Philadelphia.” Thanh toán bằng tiền mặt không được chấp nhận qua thư. Gửi thanh toán của bạn qua đường bưu điện đến:

Vi phạm bãi đậu xe Chi nhánh
PO Box 41819 Philadelphia
, PA 19101

Trong người

Parking Violations Branch
913 Filbert St.
Philadelphia, PA 19107 (Bản đồ)

Bằng điện thoại

Gọi (888) 591-3636 và làm theo lời nhắc. Bạn sẽ cần số trích dẫn và mã PIN của mình.

Đầu trang