Ale nan kontni prensipal

Machin, pakin & transpò

Dispit yon tikè kamera limyè wouj

Ou ka mande yon odisyon nan lespas 30 jou apre ou resevwa yon tikè kamera limyè wouj. Yon tikè kamera limyè wouj se pa yon tikè ou resevwa kòm yon pati nan yon arè trafik. Li se yon Avi Vyolasyon voye ba ou nan lapòs la.

Si ou pa fè yon peman oswa mande yon odisyon nan lespas 30 jou apre dat Avi Vyolasyon ou an, w ap pèdi dwa ou nan yon odisyon ak penalite adisyonèl yo pral ajoute nan amann orijinal ou.

Si ou vle mande yon odisyon nan lespas 30 jou apre dat Avi Vyolasyon ou an, ou ka fè sa pa lapòs oswa pa telefòn. Tcheke nimewo avi ou (kòmanse avèk RL oswa 536) pou jwenn enstriksyon ki kòrèk anba yo.

pa lapòs

Ranpli Fòm Demann Odyans la ki tache ak Avi Vyolasyon ou an. Lè sa a, poste li nan “Pwogram Kamera Limyè Wouj la” nan adrès ki deziyen an:

  • Si avi ou kòmanse ak RL, adrès nan PO Box 8248, Philadelphia, PA 19101.
  • Si avi ou kòmanse ak 536, adrès nan PO Box 7807, Philadelphia, PA 19101.

Pa telefòn

Pou pale ak yon reprezantan sèvis kliyan, rele nimewo telefòn deziyen an:

  • Si avi ou kòmanse ak RL, rele (844) 248-0449.
  • Si avi ou kòmanse ak 536, rele (866) 790-4111.
Top