Chuyển đến nội dung chính

Kinh doanh & tự kinh doanh

Thuế rượu

Ngày đến hạn
Thứ 25
của mỗi tháng, cho hoạt động của tháng trước
Thuế suất
10%

của giá bán đồ uống có cồn


Chúng tôi không còn chấp nhận tờ khai giấy cho khoản thuế này. Quý vị phải hoàn tất các tờ khai và thanh toán trực tuyến cho khoản thuế này trên Trung Tâm Thuế Philadelphia. Để được trợ giúp để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn về trung tâm thuế của chúng tôi.

Nhận tài khoản hoặc thanh toán ngay

Ai trả thuế

Thuế rượu áp dụng cho việc bán rượu, rượu vang hoặc mạch nha và đồ uống pha ở Philadelphia. Người bán là bất kỳ doanh nghiệp hoặc người nào có giấy phép hoặc giấy phép do Pennsylvania cấp để bán hoặc phân phối rượu. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Quán bar
 • Khách sạn
 • Nhà hàng
 • Câu lạc bộ
 • Người cung cấp thực phẩm

Thuế này không áp dụng cho các cửa hàng rượu và nhà phân phối bia.

Thuế rượu được trả về mặt kỹ thuật bởi khách hàng bán lẻ tại điểm bán hàng. Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm nộp thuế hàng tháng và nộp đơn hàng quý.

Nếu bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp mới ở Philadelphia và cần đăng ký tài khoản Thuế rượu mới:

 1. Truy cập https://tax-services.phila.gov.
 2. Chọn liên kết “Đăng ký người nộp thuế mới”, trong bảng điều khiển Người nộp thuế mới.
 3. Làm theo lời nhắc trên màn hình để tạo thông tin đăng nhập và đăng ký tài khoản Thuế rượu.

Ngày quan trọng

Thuế rượu phải được thanh toán trước ngày 25 mỗi tháng cho hoạt động của tháng trước. Bất cứ ai thu thuế rượu cũng phải khai thuế hàng quý. Thanh toán điện tử và nộp đơn là bắt buộc thông qua Trung tâm Thuế Philadelphia cho loại thuế này.

Nếu quý vị khai thuế này muộn cho năm 2021, hoặc cho các năm trước, hãy khai thuế hàng năm.

Thuế suất, tiền phạt và phí

Nó là bao nhiêu?

Thuế suất rượu của Thành phố là 10% giá bán của đồ uống có cồn.


Điều gì xảy ra nếu bạn không trả tiền đúng hạn?

Nếu bạn không thanh toán đúng hạn, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng vào số tiền bạn nợ.

Lãi suất thuế rượu chưa thanh toán là ½% (0,005) mỗi tháng.

Ngoài ra, thuế rượu chưa thanh toán sẽ bị phạt 1% mỗi tháng.

Ngoài ra, Giấy phép hoặc giấy phép Hoạt động Thương mại của bạn có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi.

Giảm giá & miễn

Bạn có đủ điều kiện để được giảm giá?

Không có giảm giá cho Thuế rượu.


Bạn có thể được miễn nộp thuế không?

Một số doanh số bán rượu được miễn thuế rượu. Những miễn trừ này bao gồm:

 • Bán hàng từ các Cửa hàng Rượu Pennsylvania (ví dụ: Rượu & Rượu mạnh, Rượu ngon & Rượu mạnh).
 • Bán hàng từ các nhà phân phối đồ uống mạch nha.
 • Doanh số bán lẻ phải chịu Thuế Bán hàng và Sử dụng của Pennsylvania.

Thuế Bán hàng và Sử dụng của Pennsylvania được áp dụng đối với nhiều doanh số bán lẻ. Tìm hiểu thêm về hàng hóa và dịch vụ chịu thuế trong phần Thuế Bán hàng, Sử dụng và Khách sạn trên trang web của Khối thịnh vượng chung.

Làm thế nào để trả tiền

Thanh toán và nộp trực tuyến

Để trả tiền

Để trả Thuế Rượu hàng tháng của bạn trên Trung tâm Thuế Philadelphia:

 • Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu, hoặc
 • Thanh toán với tư cách khách mà không cần đăng nhập (xem bảng Thanh toán trên trang chủ).

Bạn không còn có thể trả Thuế rượu qua thư.

Để tập tin

Bạn phải khai thuế hàng quý cho Thuế rượu bắt đầu từ năm 2022. Ngày đáo hạn nộp đơn đầu tiên trong lịch trình mới là ngày 2 tháng 5 năm 2022 (trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3). Trong quá khứ, các tờ khai được nộp hàng năm.

Để nộp tờ khai hàng quý:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Trung tâm Thuế Philadelphia.
 2. Tìm tài khoản Thuế rượu của bạn trong trang Tóm tắt.
 3. Chọn liên kết “Tệp, xem hoặc sửa đổi tờ khai”.

Mã số thuế

28

Nội dung liên quan

Đầu trang