Chuyển đến nội dung chính

Kinh doanh & tự kinh doanh

Tìm hỗ trợ tài chính và ưu đãi cho doanh nghiệp của bạn

Bộ Thương mại giúp các doanh nghiệp Philadelphia phát triển. Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào hỗ trợ tài chính và khuyến khích.

Ai

Bộ Thương mại giúp Philadelphia:

  • Chủ doanh nghiệp.
  • Chủ sở hữu bất động sản thương mại.
  • Chủ sở hữu bất động sản công nghiệp.
Lên trên