Chuyển đến nội dung chính

PlayItSafePhl

Dành cho thanh thiếu niên

Tương lai tươi sáng cho sinh viên Philadelphia! Thành phố và các đối tác tự hào cung cấp các chương trình giáo dục, kinh nghiệm làm việc được trả lương và các dịch vụ hỗ trợ cho thanh thiếu niên và thanh niên quanh năm.


Công cụ định vị chương trình sau giờ học và mùa hè

Thời gian ngoài trường (OST) là thời gian mà một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên dành cho chương trình sau giờ học hoặc mùa hè. Tại Philadelphia, các chương trình OST được cung cấp cho những người trẻ tuổi từ lớp Pre-K đến 12.

Các chương trình có sẵn trên toàn thành phố. Có nhiều hoạt động để bạn lựa chọn, bao gồm:

  • Nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn
  • Điền kinh
  • Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

Tìm chương trình OST
Đầu trang