Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Nhận thẻ thư viện

Nếu bạn sống, làm việc, đóng thuế hoặc đi học ở Philadelphia, bạn có thể nhận được thẻ thư viện miễn phí. Khi bạn có thẻ thư viện, bạn có thể mượn từ bộ sưu tập sách, phim, âm nhạc, tạp chí, tài nguyên trực tuyến khổng lồ của Thư viện Philadelphia và hơn thế nữa.

Để bắt đầu:

Lên trên