Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục mầm non

Văn phòng Trẻ em và Gia đình làm việc với các đối tác của tiểu bang và địa phương để tăng khả năng truy cập vào giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em.

Tìm các chương trình giáo dục mầm non

Mở rộng quyền truy cập vào giáo dục mầm non chất lượng, giá cả phải chăng là một trong những ưu tiên giáo dục hàng đầu của Thành phố. Kể từ năm 2017, Thành phố đã tài trợ tiền K miễn phí, chất lượng cho hàng nghìn trẻ em ba và bốn tuổi thông qua PhlPrek.

Sử dụng các tài nguyên này để tìm một chương trình cho gia đình bạn:

  • Truy cập trang web PHLPrek hoặc gọi đường dây nóng theo số 1 (844) PHL-PREK (844-745-7735).
  • Khám phá Pre-K miễn phí do Học khu Philadelphia cung cấp.
  • Khám phá mẫu giáo miễn phí do Học khu Philadelphia cung cấp.

Tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng

Trung tâm Tài nguyên Học tập Sớm của Philadelphia (ELRC) có thể giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em chất lượng và nộp đơn xin hỗ trợ tài chính để trả tiền chăm sóc trẻ em. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web ELRC hoặc gọi 1 (888) 461-KIDS (888-461-5437).

Đầu trang