Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục & học tập

Nhận internet miễn phí hoặc chi phí thấp

Truy cập Internet là điều cần thiết cho tất cả người dân Philadelphia. Các chương trình này có thể giúp bạn có được internet miễn phí hoặc chi phí thấp cho ngôi nhà của bạn.

Nếu bạn cần trợ giúp để quyết định một chương trình, hãy liên hệ với Digital Navigator. Họ có thể cho bạn biết về các tùy chọn hoặc tìm một nhà cung cấp dịch vụ internet đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hộ gia đình có thu nhập thấp

Kể từ ngày 8 tháng 2 năm 2024, việc ghi danh được tạm dừng cho Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng. Để được trợ giúp về việc truy cập internet giá cả phải chăng, hãy quay số 2-1-1 và thiết lập một cuộc hẹn với Digital Navigator.

Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng là một chương trình lợi ích của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FC) giúp các hộ gia đình Hoa Kỳ truy cập, tiếp cận hoặc giữ internet của họ.

Các hộ gia đình đủ điều kiện ở Philadelphia có thể nhận được:

  • Giảm giá tới $30 mỗi tháng cho dịch vụ băng thông rộng.
  • Giảm giá một lần lên đến 100 đô la cho máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng từ các nhà cung cấp tham gia. Hộ gia đình phải đóng góp từ 10 đến 50 đô la cho giá của thiết bị.

Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của mình bằng cách sử dụng công cụ đăng ký trước ACP.

Ngoài ra, bạn có thể quay số 211 để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Gia đình của học sinh Pre-K-12

PHLConnected là sáng kiến của Thành phố nhằm giúp các gia đình trước K-12 có quyền truy cập miễn phí vào kết nối internet nhanh chóng và đáng tin cậy. Chương trình này dành cho các hộ gia đình trước K-12 không có quyền truy cập internet, tiếp cận hoặc gặp khó khăn trong việc truy cập internet.

Quay số 211 để đăng ký hoặc để tìm hiểu xem hộ gia đình của bạn có đủ điều kiện hay không. Đối với các dịch vụ ngôn ngữ, nhấn 8.

Lên trên