Ale nan kontni prensipal

Edikasyon ak aprantisaj

Jwenn entènèt gratis oswa pri ki ba

Aksè nan Entènèt se esansyèl pou tout Philadelphians. Pwogram sa yo ka ede w jwenn entènèt gratis oswa pri ki ba pou kay ou.

Si ou bezwen èd pou deside sou yon pwogram, kontakte yon Navigator Digital. Yo ka di ou sou opsyon yo oswa jwenn yon founisè sèvis entènèt ki satisfè bezwen ou yo.

Fanmi Pre-K—12 elèv

PHLkonekte se inisyativ Vil la pou ede fanmi pre-K—12 yo jwenn aksè gratis nan yon koneksyon entènèt rapid ak serye. Pwogram sa a bay otspo mobil pou revni ki kalifye pre-K—12 kay nan Philadelphia ki swa pa gen aksè entènèt oswa gen pwoblèm pou bay aksè entènèt.

Dial 211 diskite sou opsyon ou yo ak yon Navigator Digital. Pou sèvis lang, peze 8.

Kay ki pa gen anpil revni

Plizyè founisè entènèt lokal ofri opsyon entènèt ki pa koute chè pou kay ki satisfè egzijans kalifikasyon pou revni.

Pou èd pou jwenn aksè entènèt abòdab, rele 211 epi mete yon randevou ak yon Navigator Digital. Pou sèvis lang, peze 8.

Pwogram Koneksyon Abòdab gouvènman federal la te fini. Dènye mwa a finanse konplètman te avril 2024.
Top