Ale nan kontni prensipal la

Edikasyon ak aprantisaj

Jwenn èd nan men yon Navigator Digital

Navigatè dijital ede kay Philadelphia ak aksè ak lè l sèvi avèk teknoloji. Yo ka ede rezidan yo:

Vil la nan Philadelphia patnè ak United Way nan Greater Philadelphia ak Sid New Jersey nan jere rezo a Navigator Digital.

Ki kote ak ki lè

Nenpòt rezidan Philadelphia ki bezwen sipò dijital ka kontakte yon Navigator Digital nan youn nan òganizasyon sa yo.

Navigatè dijital ofri sipò pa telefòn oswa imèl. Rezidan yo ka kite yon mesaj pou resevwa yon rapèl nan youn a de jou ouvrab.

Altènativman, ou ka rele 2-1-1 pou pran yon randevou yon sèl-on-one ak yon Navigator Digital. Liy dirèk la opere 24/7 epi li disponib nan 150 lang. Peze 8 pou sèvis lang.

Non Imèl Telefòn
Beyond Alfabetizasyon info@beyondliteracy.org Rele (215) 474-1235.

Navigatè dijital yo disponib lendi jiska vandredi, 9 a.m. a 4 p.m.

Esperanza digitalskills@esperanza.us Rele (215) 297-4641.

Navigatè dijital yo disponib lendi ak mèkredi, 11 am a 3 p.m., ak madi ak jedi, 8:30 a.m. jiska 12 p.m.

Sant la Excite nan Drexel Inivèsite navigator@excitecenter.org Rele (267) 217-3508. Ou kapab tou voye yon mesaj tèks.

Navigatè dijital yo disponib lendi jiska vandredi, 9 a.m. jiska 5 p.m.

SEAMAAC digital@seamaac.org Rele (215) 467-0690. Ou kapab tou voye yon mesaj tèks nan lang angle oswa panyòl.

Entèprèt yo disponib pou pifò lang sou apèl liy asistans yo.

Top