Ale nan kontni prensipal la

Edikasyon ak aprantisaj

Jwenn yon pwogram apre lekòl oswa ete pou timoun

Tan Out-of-School (OST) se tan ke yon timoun oswa jèn depanse nan pwogram apre lekòl oswa ete. Nan Philadelphia, pwogram OST yo bay pou jèn moun nan klas Pre-K jiska 12.

Pwogram yo disponib nan tout vil la ak yon varyete de aktivite yo chwazi nan, ki gen ladan:

  • Atizay kreyatif ak pèfòmans
  • Atletik
  • Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik (STEM)

Ou ka itilize lokalizatè pwogram apre lekòl ak ete a pou jwenn pwogram ki tou pre ou.

Rechèch pou pwogram OST

Top