Ale nan kontni prensipal la

Edikasyon ak aprantisaj

Jwenn gadri timoun ak edikasyon timoun piti

Biwo Timoun ak Fanmi travay avèk patnè leta ak lokal yo pou ogmante aksè nan edikasyon timoun piti ak gadri timoun.

Jwenn pwogram edikasyon timoun piti

Ogmante aksè a abòdab, bon jan kalite edikasyon timoun piti se youn nan pi gwo priyorite edikasyon nan vil la. Depi 2017, Vil la finanse gratis, bon jan kalite pre-K pou dè milye de twa- ak kat ane-timoun ki gen nan PhlPrek.

Itilize resous sa yo pou jwenn yon pwogram pou fanmi ou:

  • Vizite sitwèb PhlPrek la oswa rele liy dirèk la nan 1 (844) PHL-PREK (844-745-7735).
  • Eksplore gratis Pre-K ofri nan Distri Lekòl la nan Philadelphia.
  • Eksplore jadendanfan gratis yo ofri nan Distri Lekòl la nan Philadelphia.

Jwenn gadri timoun abòdab

Sant Resous Aprantisaj Bonè Filadèlfi a (ELRC) ka ede w jwenn bon kalite gadri timoun epi aplike pou sipò finansye pou peye pou gadri timoun. Pou aprann plis, ale sou sitwèb ELRC oswa rele 1 (888) 461-KIDS (888-461-5437).

Top