Ale nan kontni prensipal la

Edikasyon ak aprantisaj

Jwenn lekòl katye ou deziyen an

Elèv ki rete nan “fwontyè prezans” yon lekòl nan katye a jwenn admisyon priyorite pou ale nan lekòl sa a. Elèv yo pa bezwen soumèt yon aplikasyon pou aplike nan lekòl katye yo deziyen an. Sepandan, paran yo dwe kapab bay prèv ki apwopriye pou rezidans pou enskripsyon an.

Pou detèmine sektè lekòl la oswa zòn fwontyè ki asosye ak adrès ou, gade:

Philadelphia tou te gen lekòl charter, kote admisyon se aplikasyon ki baze sou. Pou yon lis lekòl endepandan, gade:

Top